Daftar Mata Kuliah Progdi : TEK.LINGKUNGAN

No KodeMtKuliah NamaMtKuliah SKS Kelas Jumlah
1TL.2111R10Pengetahuan Struktur 3 A03449
2TL.2111R10Pengetahuan Struktur 3 B03447
3TL.2111R10Pengetahuan Struktur 3 C03446
4TL21 11R26Sistem Penyaluran Air Buangan 3 A0344
5TL2111M36 Pengel. Kual. Dan S. D. Tanah 3 B03424
6TL2111M38 Tek. Pengelolaan Penc. Laut 2 A03450
7TL2111M38 Tek. Pengelolaan Penc. Laut 2 B03436
8TL2111M38 Tek. Pengelolaan Penc. Laut 2 C03445
9TL2111M40 Teknologi Bersih 2 A0347
10TL2111M40 Teknologi Bersih 2 B0348
11TL2111R06 Fisika Dasar II 3 A03448
12TL2111R06 Fisika Dasar II 3 B03446
13TL2111R06 Fisika Dasar II 3 C03446
14TL2111R08 Gambar Teknik 3 A03451
15TL2111R08 Gambar Teknik 3 B03446
16TL2111R08 Gambar Teknik 3 C03447
17TL2111R18 Proses Pengolahan Air Minum 3 A03446
18TL2111R18 Proses Pengolahan Air Minum 3 B03443
19TL2111R18 Proses Pengolahan Air Minum 3 C03449
20TL2111R19 Analisis Pencemar Lingkungan 3 A03446
21TL2111R19 Analisis Pencemar Lingkungan 3 B03443
22TL2111R19 Analisis Pencemar Lingkungan 3 C03448
23TL2111R20 Pengel. Kual. dan S. D. Air 3 A03445
24TL2111R20 Pengel. Kual. dan S. D. Air 3 B03445
25TL2111R20 Pengel. Kual. dan S. D. Air 3 C03448
26TL2111R21 Sistem Distribusi Air Minum 3 A03451
27TL2111R21 Sistem Distribusi Air Minum 3 B03447
28TL2111R21 Sistem Distribusi Air Minum 3 C03450
29TL2111R22 Kesehatan Lingkungan dan K3 3 A03446
30TL2111R22 Kesehatan Lingkungan dan K3 3 B03443
31TL2111R22 Kesehatan Lingkungan dan K3 3 C03450
32TL2111R23 Proses Pengolahan Air Buangan 3 A03449
33TL2111R23 Proses Pengolahan Air Buangan 3 B03444
34TL2111R23 Proses Pengolahan Air Buangan 3 C03451
35TL2111R25 Teknologi Pengelolaan Sampah 3 A0343
36TL2111R27 Drainase Kota 3 A0344
37TL2111R28 Satuan Operasi 3 A0344
38TL2111R29 Tek. Pengend. Pencemaran Udara 3 A03445
39TL2111R29 Tek. Pengend. Pencemaran Udara 3 B03443
40TL2111R29 Tek. Pengend. Pencemaran Udara 3 C03449
41TL2111R31 Perancangan PBPAM-PBPAB 3 A03469
42TL2111R32 Perenc.Bang.Pengol.Air Minum 3 A03412
43TL2111R32 Perenc.Bang.Pengol.Air Minum 3 B03450
44TL2111R33 Perenc.Bang.Pengol.Air Buangan 3 A03431
45TL2111R33 Perenc.Bang.Pengol.Air Buangan 3 B03432
46TL2111R34 Tek. Pengol. Limbah B3 3 A03450
47TL2111R34 Tek. Pengol. Limbah B3 3 B0345
48TL2111R35 Metodologi Penelitian 3 A03428
49TL2111R35 Metodologi Penelitian 3 B03431
50TL2111R37 AMDAL dan Audit Lingkungan 3 B03435
51TL2111R68 MATEMATIKA 2 3 A03448
52TL2111R68 MATEMATIKA 2 3 B03450
53TL2111R68 MATEMATIKA 2 3 C03446
54TL2111R69 KIMIA DASAR 2 3 A03448
55TL2111R69 KIMIA DASAR 2 3 B03446
56TL2111R69 KIMIA DASAR 2 3 C03446