Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design
033

Daftar Mata Kuliah Progdi : TEKNOLOGI PANGAN

No KodeMtKuliah NamaMtKuliah SKS Kelas Jumlah
1FT141102 KALKULUS II 3 A03346
2FT141102 KALKULUS II 3 B03336
3FT141107 EKONOMI TEKNIK 2 A03342
4FT141107 EKONOMI TEKNIK 2 B03340
5FTI5101 PRAKTEK KERJA LAPANG 2 A033106
6JTP2115 SATUAN OPERASI 3 A03336
7JTP2115 SATUAN OPERASI 3 B03338
8JTP2130 ANALISA PANGAN 3 A03336
9JTP2130 ANALISA PANGAN 3 B03342
10JTP3023 TEKN. PEMANFAATAN LIMBAH P. 2 A03335
11JTP3105A MIKROBIOLOGI UMUM 3 A03340
12TP141102 MIKROBIOLOGI UMUM 3 B03344
13TP141103 PENGANTAR TEKNOLOGI PANGAN 2 A03338
14TP141103 PENGANTAR TEKNOLOGI PANGAN 2 B03334
15TP141104 KIMIA LANJUTAN 2 A03341
16TP141104 KIMIA LANJUTAN 2 B03334
17TP141105 PENGETAHUAN BAHAN PANGAN 4 A03337
18TP141105 PENGETAHUAN BAHAN PANGAN 4 B03343
19TP141114 ILMU GIZI 3 A03337
20TP141114 ILMU GIZI 3 B03338
21TP141116 KIMIA PANGAN 3 A03339
22TP141116 KIMIA PANGAN 3 B03340
23TP141118 PRINSIP TEKNIK PANGAN 2 A03337
24TP141118 PRINSIP TEKNIK PANGAN 2 B03338
25TP141119 LEGISLASI PANGAN 2 A03337
26TP141119 LEGISLASI PANGAN 2 B03337
27TP141135 PENGENDALIAN MUTU PANGAN 3 A03335
28TP141135 PENGENDALIAN MUTU PANGAN 3 B03329
29TP141136 PERANC. PERCOBAAN & KOMPUTASI 4 A03335
30TP141136 PERANC. PERCOBAAN & KOMPUTASI 4 B03333
31TP141137 TEKNOLOGI FERMENTASI PANG. 2 A03335
32TP141137 TEKNOLOGI FERMENTASI PANG. 2 B03334
33TP141150 SKRIPSI 6 A033108
34TP141221 BAHAN TAMBAHAN PANGAN 2 A03330
35TP141238 EVALUASI GIZI PANGAN & PENGOL.2 A03335
36TP141240 MAKANAN FUNGSIONAL 2 A03331
37TP141242 TOKSIKOLOGI 2 A03335
38TP141243 BIOTEKNOLOGI PANGAN 2 A03316
39TP141244 TEKNOLOGI PERISA 2 A03332
40UPN4014 KULIAH KERJA NYATA 2 A033170
41UV141112 BAHASA INGGRIS LANJUTAN 2 A03337
42UV141112 BAHASA INGGRIS LANJUTAN 2 B03338
43UV141114 KEWIRAUSAHAAN 3 A03335
44UV141114 KEWIRAUSAHAAN 3 B03332